Informatie betreffende privacy, inzage, bereikbaarheid en klachtrecht

 

De Kinderpsychiatrie praktijk Schoorl is aangesloten bij de Vereniging voor vrijgevestigde psychiaters Alkmaar en omstreken (VVPAO), een samenwerkingsverband van vrijgevestigde psychiaters in de regio Noord-Holland Noord.

 

Bereikbaarheid
In een zelfstandige praktijk kan een psychiater onmogelijk volledig bereikbaar zijn. Wel ben ik op werkdagen beschikbaar voor telefonisch overleg. Tijdens vakantie of bij langdurige ziekte neemt een andere psychiater uit het samenwerkingsverband waar. Zie hiervoor www.vvpao.nl. U kunt een van de collega psychiaters op deze site benaderen met uw vraag. Indien nodig kunt u met deze waarnemer een gesprek krijgen. Voor acute, spoedeisende hulp is er een crisisregeling van de regionale GGZ Instelling (GGZ Noord Holland Noord) waar een dienstdoende huisarts u kan aanmelden.

 

Privacy en Inzage

De informatie, die U geeft en dossier dat hierover wordt aangelegd vallen onder het medisch beroepsgeheim. Alles wat u bespreekt is strikt vertrouwelijk. De rapportages mogen dan ook alleen met uw toestemming verstuurd worden aan uw huisarts, verwijzend specialist of eventuele andere instelling. Deze toestemming wordt uitdrukkelijk vooraf aan U gevraagd en aan uw kind indien het twaalf jaar of ouder is. Het dossier wordt zodanig opgeborgen dat derden geen toegang hebben. U heeft door de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) recht op inzage in uw gehele dossier. Voor verdere details betreffende de privacy verwijs ik U naar de privacy verklaring van deze praktijk: AVG Privacyverklaring mei 2018.

 

Klachtenregeling

Indien u klachten heeft kunt u die het beste eerst met de psychiater zelf bespreken. Wanneer de klachten naar uw mening niet naar tevredenheid worden besproken kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Hiervoor doen wij een beroep op de regeling van onze beroepsvereniging, de NVvP. In het klachtenreglement, dat u hier kunt downloaden, leest u precies wat u kunt verwachten van de klachtenfunctionaris en de bemiddeling bij klachten. U kunt de klachtenfunctionaris bereiken via dit e-mail adres: klachtenfunctionaris@nvvp.net.

Vermeldt u in de mail in ieder geval ook uw telefoonnummer, zodat de klachtenfunctionaris contact met u op kan nemen voor een gesprek. Wordt uw klacht, ook met bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet of onvoldoende opgelost, dan kunt u de klacht tevens voorleggen aan de klachtencommisie van Parlan. De klachtencommissie is via onderstaand adres te bereiken.

 

 

Klachtencommissie Parlan
Antwoordnummer 815
1800 WB Alkmaar