Informatie betreffende privacy, inzage, bereikbaarheid en klachtrecht

 

Privacy en Inzage

Uw psychiater heeft een medisch beroepsgeheim. Alles wat u met hem/haar bespreekt is strikt vertrouwelijk. Diens rapportages over u mogen dan ook alleen met uw toestemming verstuurd worden aan uw huisarts, verwijzend specialist of eventuele andere instelling. Deze toestemming wordt uitdrukkelijk vooraf aan u gevraagd. Van uw behandeling wordt een dossier aangelegd. Dit dossier wordt zodanig opgeborgen dat derden geen toegang hebben.
U heeft door de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) recht op inzage in uw gehele dossier. U kunt dit aanvragen bij uw psychiater.

 

Bereikbaarheid
In een zelfstandige praktijk kan een psychiater onmogelijk volledig bereikbaar zijn. Wel bestaat er een vaste periode dat u hem kunt bellen voor overleg. Buiten deze afgesproken tijden is uw psychiater niet bereikbaar. Voor acute, spoedeisende hulp is er een crisisregeling van de regionale GGZ Instelling (GGZ Noord Holland Noord) waar een dienstdoende huisarts u kan aanmelden. Tijdens vakantie of bij langdurige ziekte van uw behandelend psychiater neemt een andere psychiater waar voor hem. U kunt een van de collega psychiaters op deze site benaderen met uw vraag. Indien nodig kunt u met deze waarnemer een gesprek krijgen.

 

Klachtenregeling

Indien u klachten heeft kunt u die het beste eerst met de psychiater zelf bespreken. Wanneer de klachten naar uw mening niet naar tevredenheid worden besproken kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Hiervoor doen wij een beroep op de regeling van onze beroepsvereniging, de NVvP. In het klachtenreglement, dat u hier kunt downloaden, leest u precies wat u kunt verwachten van de klachtenfunctionaris en de bemiddeling bij klachten. U kunt de klachtenfunctionaris bereiken via dit e-mail adres: klachtenfunctionaris@nvvp.net.

Vermeldt u in de mail in ieder geval ook uw telefoonnummer, zodat de klachtenfunctionaris contact met u op kan nemen voor een gesprek. Wordt uw klacht, ook met bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet of onvoldoende opgelost, dan kunt u de klacht tevens voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie die een bindende uitspraak doet.
Hiervoor zijn alle leden van de VVPAO aangesloten bij de Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken in Den Haag. De geschillencommissie is schriftelijk of digitaal te benaderen:

 

 

Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
http://www.degeschillencommissie.nl/
(via de Geschillencommissie Zorg wordt u naar de Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz- praktijken geleid).