Nieuws over de gevolgen van de Jeugdwet

 

In de Jeugdwet is vastgelegd hoe o.a. de Jeugd Geestelijke Gezondheidszorg (Jeugd-GGZ) vanaf 1 januari 2015 geregeld wordt. In plaats van het afsluiten van contracten met de verschillende zorgverzekeraars gebeurt dit vanaf 2015 bij de verschillende regio's, waarin de gemeenten zich georganiseerd hebben. Deze praktijk heeft voor 2017 contracten afgesloten met de regio Noord Kennemerland. Daarbij zijn de volgende gemeenten aangesloten: Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Uitgeest.

 

Eerdere budget afspraken voor 2017 zijn losgelaten door de gemeenten. Helaas wordt desondanks de toegang tot de praktijk wel beperkt door wachttijd, gezien het zeer grote aantal aanmeldingen in 2017. De wachttijd bedraagt hierdoor al langere tijd meer dan een maand. Zodra dit verandert zal dit op de site vermeldt worden.

 

De praktijk blijft open staan voor kinderen uit andere regio's. In dat geval moet de geleverde zorg door ouders uit eigen middelen betaald worden. Voor de tarieven en tarieven en de hier aan gekoppelde betalingsvoorwaarden verwijs ik U naar het tabblad kosten.

 

Een verwijzing van huisarts, jeugdarts of medisch specialist blijft noodzakelijk om voor de alhier geboden Specialistische Jeugd GGZ zorg in aanmerking te komen en geeft recht op deze zorg. Nieuw is dat ook wijkteams en/of Jeugd en Gezinscoaches kunnen verwijzen.

 

De praktijk heeft met ingang van 1-1-2015 geen contracten meer met de zorgverzekeraars voor jongeren vanaf de leeftijd van 18 jaar, dus deze zorg wordt ook niet meer vergoed.

 

Aangepast d.d. 5 maart 2017