Indien U woont in een gemeente waar de praktijk geen contract mee heeft afgesloten, dan bent U zelf verantwoordelijk voor de vergoeding van de kosten van de behandeling van uw kind. Daarom vraag ik U hiervoor te tekenen bij het eerste gesprek. Lees de hierna volgende informatie goed door, zodat U op voorhand weet waar U aan toe bent.

Het uurtarief bedraagt 140 euro per uur; te beginnen met een vol uur en nadien telkens te vermeerderen met een kwartier. Houdt er rekening mee, dat er ook sprake is van zogenaamde “indirecte tijd”; d.w.z. een groot aantal administratieve handelingen, die uit de behandeling voortvloeien, zoals verslaglegging, overleg en dossiervoering. Daardoor bedraagt de totale in rekening gebrachte tijd meer dan de feitelijke tijd, die u in de behandelkamer doorbrengt. De rekening zal steeds aan het einde van het kwartaal verstuurd worden.

Voor de betalingsvoorwaarden, zie hieronder.

 

Voor een overzicht van de gemeenten met wie de praktijk wel een contract heeft afgesloten, verwijs ik U naar het tabblad “Nieuws”.

 

Betalingsvoorwaarden zoals vastgesteld door het ministerie van VWS