Welkom

 

Hartelijk welkom op de website van de Kinderpsychiatriepraktijk Schoorl. De praktijk richt zich op kinderen en jongeren tot 18 jaar, bij wie een psychiatrische stoornis wordt vermoed of al is vastgesteld. Het kan daarbij gaan om stoornissen als: ADHD al of niet gepaard met gedragsproblemen, Angst en/of stemmingsstoornissen, Autisme of aan autisme verwante contactstoornissen, Dwangstoornissen, Ontwikkelingsstoornissen in brede zin, Ticstoornissen of het syndroom van Gilles de la Tourette.

 

Na gedurende twintig jaar voor verschillende grote instellingen binnen de kinder en jeugd GGZ gewerkt te hebben, ben ik als kinder en jeugdpsychiater met deze praktijk is gestart in 2007. Uitgangspunt is om onderzoek en behandeling aan te bieden volgens de meest recente wetenschappelijke inzichten en daarbij aan te sluiten op de individuele behoeften van kind en gezin om zo tot maatwerk te komen. Om dit werk in een eenmanspraktijk goed vorm te kunnen geven wordt nauw samengewerkt met andere vrijgevestigde praktijken, met de diverse instellingen en met huisartsen. Deze solo-praktijk kent geen 24-uurs bereikbaarheid. Het is daarom niet goed mogelijk hulp te bieden in geval van crisis situaties of wanneer crisis verwacht wordt.

 

De praktijk is aangesloten bij de VVPAO (Vereniging van Vrijgevestigde Psychiaters Alkmaar en Omstreken) www.vvpao.nl en bij het samenwerkingsverband van vrijgevestigde kinder en jeugdpsychologen en psychiaters Noord Holland Noord West  “de Koepel”. www.dekoepel.nu

 

Voor een actueel overzicht van de veranderingen die de jeugdwet met zich mee gaat brengen voor deze praktijk verwijs ik U naar het tabblad nieuws.

 

R.A. Arnold - von Saher, kinder en jeugdpsychiater